הקמת אתר אינטרנט תדמיתי מטפלת בעזרת בעלי חיים, עיצוב אתר אינטרנט, עריכת תוכן אתר אינטרנט