המלצה על סדנת הקמת אתר אינטרנט בעצמך עם מלכת האינטרנט, מאת טלי פיירשטיין